Ett rikt kulturliv bidrar till en levande landsbygd. Essunga Musik- och Teaterförening som bildades 1956 försöker med stöd av och i samarbete med Essunga kommun erbjuda dig som bor och verkar i vår lilla kommun ett rikt och allsidigt utbud av teater och musik. Vi är cirka 200 medlemmar i föreningen och har fått flera nya den senaste tiden.Vi tackar vår publik och Jansons Färghandel i Nossebro som säljer biljetter i förköp till föreställningarna Tack för att ni vill vara med på vårt kulturutbud. Välkommen till oss. Anita Johansson ordförande
September

Strövtåg i hembygden med Simon Ljungman och Amanda Andreas

Datum: 2018-09-28

Tid: 18:00

Plats: Nossebro, Nossebro Aula

Biljettinfo: Förköp 13-26 september i Jansson Färghandel Nossebro tel 0512-50329.Biljett 240 kr inkl mingeltallrik

Oktober

Madam Flod-Återkomsten

Datum: 2018-10-14

Tid: 16:00

Plats: Nossebro, Nossebro Aula

November

Djävla Mansfôlk! - A Peace of Lôve

Datum: 2018-11-10

Tid: 18:00

Plats: Nossebro, Nossebro Aula